راهنمای کار با کنترل از راه دور

۱٫ دکمه روشن / خاموش (START/STOP) :
با هر بار فشار دادن این دکمه دستگاه روشن یا خاموش می‌شود.

۲٫ دکمه انتخاب حالت کاری دستگاه  (Operation Mode Selection) :
برای انتخاب حالتهای سرمایش ، حالت خودکار ، هوای سالم بدون رطوبت و گرمایش.

۳٫ دکمه تنظیم درجه حرارت اتاق (Room Temperature Setting) :
برای زیاد و کم کردن درجه هوا به کار می‌رود.

۴٫ دکمه انتخاب سرعت فن (Indoor Fan Speed Selector) :
برای انتخاب چهار نوع سرعت: کم ، متوسط ، زیاد و نامنظم(کوهستانی) به کار می‌رود.

۵٫ دکمه Jet Cool :
برای روشن و خاموش کردن Jet Cool کار می رود.

۶٫ دکمه Chaos Swing :
برای روشن و خاموش کردن حرکت دمپرها به سمت بالا / پایین به کار می‌رود.

۷٫ دکمه روشن / خاموش ساعت زمان‌سنج (On / Off Timer) :
برای تنظیم زمان روشن و خاموش شدن دستگاه به کار می‌رود.

۸٫ دکمه تنظیم زمان‌سنج (Time Setting) :
برای تنظیم ساعت بین روشن و خاموش شدن دستگاه به کار می‌رود .

کنترل کولز گازی

۹٫ دکمه تنظیم / توقف ساعت زمان‌سنج (Timer Set / Cancel) :
برای تنظیم زمان‌سنج هنگامی که زمان مورد نظر را تنظیم یا متوقف می‌کنیم.

۱۰٫ دکمه خاموش شدن خودکار (Sleep Mode Auto) :
برای تنظیم خاموش شدن خودکار دستگاه به کار می‌رود .

۱۱٫ دکمه جریان هوا (Air Circulation Button)  :
برای ایجاد جریان هوا بدون سرد و گرم کردن به کار می‌رود .

۱۲٫ دکمه کنترل درجه حرارت اتاق(Room Temperature Checking)  :
برای کنترل درجه حرارت فعلی اتاق به کار می‌رود .

۱۳- دکمه فیلتر پلاسما (Plasma) :
برای روشن و خاموش کردن فیلتر پلاسما مورد استفاده قرار می‌گیرد .

۱۴٫ دکمه کنترل جهت وزش افقی (در همه مدل‌ها موجود نیست) (Horizontal Air Flow Direction Control) :
برای تنظیم جهت وزش افقی به کار می‌رود.

۱۵٫ دکمه تنظیم مجدد (Reset) :
برای استفاده قبل از تنظیم ساعت یا بعد از تعویض باطری‌ها است.

۱۶٫ دکمه عملکرد دوم (۲nd Function)
پیش استفاده از عملیات‌هایی که به رنگ آبی در پایین دکمه‌ها اشاره شده‌اند باید این دکمه را فشار دهید.

انتخاب هوای مورد نظر

کنترل کولز گازی ال جی

سرمایش (Cooling) :

۱٫ دستگاه را روشن کنید.

۲٫ در کنترل از راه دور را باز کنید. برای فعال کردن
حالت سرمایش دکمه تنظیم حالت کاری دستگاه را فشار دهید.
با هر بار فشار دکمه حالت‌های مختلفی روشن می‌شود
که به ترتیب عبارتند از: سرمایش، حالت خودکار، هوای سالم بدون رطوبت، گرمایش. دکمه را فشار
دهید تا به مرحله Cooling Operation  برسید.

درجۀ حرارت اتاق تنظیم کنید.

۳٫ در کنترل از راه دور را ببندید. درجۀ هوا را کمتر از

می توانید درجه را بین ۱۸ تا ۳۰ درجه سانتیگراد تنظیم کنید.

برای افزایش یا کاهش درجه حرارت از  استفاده کنید.

۴٫ سرعت فن را همچنان که در کنترل از راه دور بسته است دوباره تنظیم کنید.

شما می‌توانید این سرعت را در چهار مرحله تغییر دهید: کم، متوسط، زیاد، نامنظم(کوهستانی). هربار که دکمه را فشار دهید سرعت فن تغییر می‌کند.

سرعت فن

باد طبیعی با استفاده از حالت نامنظم:

برای احساس تازگی بیشتر هوا دکمه سرعت فن را در حالت CHAOS یا کوهستانی(نامنظم) قرار دهید. در این حالت باد به صورت طبیعی می وزد و بطور خودکار سرعت آن تغییر می‌کند.

انتخاب هوای مورد نظر

کنترل اسپلیت ال جی

حالت خودکار (Auto Operation) :   

۱٫ دستگاه را روشن کنید.

۲٫ در کنترل اسپلیت ال جی  را باز کنید و دکمه تنظیم حالت کاری دستگاه
را فشار دهید تا به حالت Auto Operation  برسید.

حالت اتوماتیک کولر گازی

۳٫ درجۀ حرارت و سرعت فن به طور خودکار با توجه به دمای واقعی اتاق تنظیم می شود.
اگر می خواهید درجه حرارت را خود تنظیم کنید، دکمه تنظیم درجه حرارت اتاق را فشار دهید .
هرچه خنک‌تر یا گرم‌تر بخواهید (حداکثر دوبار) می‌توانید دکمه را فشار دهید، حرارت تنظیم شده
بطور خودکار عوض می‌شود .

برای افزایش یا کاهش درجه حرارت از    استفاده کنید.

هنگامی که دستگاه در حالت خودکار است:

 • نمی توانید سرعت فن را تغییر دهید.
 • اگر سیستم، مورد نظر شما نیست می توانید آن را تغییر دهید. دستگاه به طور خودکار از حالت خنک کننده به حالت گرم کننده و یا بالعکس تغییر حرارت نمی دهد. شما باید خود آنرا تنظیم کنید .
 • در حالت خودکار اگر دکمه چرخش نامنظم را فشار دهید دمپرها به سمت بالا و پایین حرکت می‌کنند. اگر مایل به ادامه کار دستگاه در این حالت نیستید، یکبار دیگر دکمه چرخش نامنظم را فشار دهید.

انتخاب هوای مورد نظر

کنترل کولر گازی LG

هوای سالم بدون رطوبت  (Healthy Dehumidification Operation)   

۱٫ دستگاه را روشن کنید .

۲٫ در کنترل از راه دور را باز کنید و دکمه تنظیم حالت کاری دستگاه
را فشار دهید تا به گزینۀ Healthy Dehumidification Operation برسید.

هوای سالم بدون رطوبت

هوای سالم بدون رطوبت

۳٫ سرعت فن را همچنان که در کنترل از راه دور بسته است مجدداً تنظیم کنید.

کنترل سرعت فن

باد طبیعی در حالت CHAOS (نا منظم):

برای اینکه هوای تازه‌تری داشته باشید دکمه سرعت فن را بر روی CHAOS تنظیم کنید، در این حالت وزش باد بصورت طبیعی است و سرعت آن کم و زیاد می‌شود .

هنگامی که دستگاه هوای سالم بدون رطوبت روشن است :

 • در این حالت دستگاه روشن می‌شود که عمل رطوبت‌زدایی را انجام می‌دهد. این حالت با توجه به درجه حرارت اتاق به‌طور خودکار تنظیم می‌شود و میزان وزش باد در بهترین شرایط رطوبت‌زدایی با توجه به درجه حرارت اتاق است . البته، در این حالت تنظیم درجه حرارت از طریق کنترل از راه دور میسر نیست و شما نمی‌توانید درجه حرارت اتاق را تغییر دهید.
 • در این حالت میزان وزش باد به‌طور خودکار با توجه به هوای فعلی اتاق تنظیم می‌شود که این امر موجب می‌شود حتی در مرطوب‌ترین فصول، هوای اتاق سالم و مناسب باشد.

انتخاب هوای مورد نظر

کنترل اسپلیت LG

حالت گرمایش (در مدل‌های Heat Pump) (Heating Operation)

۲٫ درکنترل ازراه دور را باز کنید. دکمه انتخاب حالت کاری را فشار دهید تا۱- دستگاه را روشن کنید .

به گزینه Heating Operation برسید.

حالت گرمایش

۳٫ در کنترل ازراه دور را ببندید. درجه حرارت را بیش از درجه حرارت اتاق تنظیم کنید.

درجه حرارت را می توانید از ۱۶تا ۳۰ درجه تنظیم کنید.

۴٫ همچنان که درکنترل از راه دور بسته است سرعت فن را تنظیم کنید. می‌توانید آنرا روی کم، متوسط، زیاد یا کوهستانی(نامنظم) تنظیم کنید.

باد طبیعی با حالت کوهستانی:

کنترل سرعت فن

برای این‌که هوای اتاق تازه‌تر باشد بهتر است سرعت فن را روی درجۀ CHAOS یا کوهستانی(نامنظم) تنظیم کنید تا سرعت و میزان وزش باد به طور خودکارتغییرکند.

حالت Jet Cool (Jet Cool Operation)

۱٫ دستگاه را روشن کنید.

۲٫ دکمه Jet Cool را فشار دهید تا سرعت فن به مدت ۳۰دقیقه افزایش یابد.

 دکمه Jet Cool

۳٫ برای توقف حالت Jet Cool دکمه Jet Cool   یا دکمه سرعت فن یا دکمه
تنظیم درجه حرارت اتاق را دوباره فشار دهید.

تنظیم درجه حرارت اتاق

 

نکته:

 • دراین حالت دستگاه روشن می‌شود و حداکثر تا ۳۰ دقیقه درجه حرارت را به‌طور خودکار روی ۱۸درجۀ سانتیگراد حفظ می‌کند . این حالت ویژه خنک‌کردن اتاق در کم‌ترین زمان است.

در حالت Heat Pump یاFuzzy  ، Jet Cool کار نمی‌کند.

 • برای تغییر از حالت Jet Cool به معمولی تنها دکمه انتخاب حالت کاری موردنظر، یا میزان وزش باد یا درجه حرارت را فشار دهید و یا دکمه Jet Cool را مجدداً بزنید.

حالت پلاسما Plasma Purification Operation

۱٫ دستگاه را روشن کنید.

۲٫ درکنترل از راه دور را باز کنید. دکمه روشن / خاموش Plasma را بزنید.
هربار که دکمه را فشار دهید عمل تهویه گاز یونیزه آغاز یا پایان می‌یابد.

دکمه Plasma

۳٫ همچنان که درکنترل از راه دور بسته است سرعت فن را دوباره

برروی کم، متوسط، زیاد، یا متغیر تنظیم کنید.

تغییر سرعت فن

 • استفاده از حالت پلاسما در حالت سرمایش، گرمایش و سایر حالت‌ها میسر است.
 • اگرتنها دکمه PLASMA را فشار دهید حالت پلاسما فعال می‌شود.
  سپس، سرعت فن را که کم است به متوسط، زیاد یا کوهستانی تغییر دهید.

حالت پلاسما

عملکرد دوم nd Function Operation)

۱٫ دستگاه را روشن کنید.

۲٫ درکنترل از راه دور را باز کنید . دکمه ۲nd F را فشاردهید تا بتوانید عملیات چاپ شده به
رنگ آبی درپایین دکمه‌ها را انتخاب کنید. در این حال باید صفحه نمایشگر کنترل از راه دور
۲nd  F را نشان دهد. با این دکمه‌ها زمان‌سنج را می‌توانید به ترتیب زیر تغییر دهید.

عملکرد دوم

۳٫ ۲nd F بعد از زمان کوتاهی خودبخود خاموش می‌شود و یا با فشار مجدد دکمه می‌توانید آنرا خاموش کنید.

حالت خواب(sleep mode)

 

۱٫ دکمه  Sleep Mode Autoرا فشار دهید و زمان مورد نظر خود را که می‌خواهید دستگاه به‌طور خودکار خاموش شود تنظیم کنید.

۲٫ به زمان‌سنج می‌توانید از طریق فشار  دکمه  Sleep Mode Auto از یک تا هفت بار برنامه بدهید. با فشار هر بار یک ساعت افزوده می‌شود. برای کاهش زمان به کمتر از یک ساعت  Sleep Mode Buttonرا در حالیکه کنترل را رو به دستگاه گرفته‌اید فشار دهید.

۳٫ مطمئن باشید علامت Sleep Mode Auto روشن است.

برای توقف حالت هنگام خواب دکمه  Sleep Mode Autoرا چندین بار بزنید تا علامت ستاره از بین برود.

نکته: حالت خواب را می‌توان در هر دو حالت سرمایش با سرعت کم یا گرمایش با سرعت متوسط روشن کرد.

در حالت سرمایش یا هوای سالم بدون رطوبت، دمای تنظیم شده به‌طور خودکار در هر سی دقیقه تا یک درجه افزایش می‌یابد و این افزایش تا دو درجه در یک ساعت ادامه پیدا می‌کند تا خواب راحتی داشته باشید.

 

تنظیم زمان the time) (setting

 

برای تنظیم زمان اول باید دکمه Reset را بزنید. اگر باطری را به تازگی عوض کرده‌اید باید دکمهReset  را بزنید.

۱٫ دکمه روشن / خاموش را بزنید.

۲٫ دکمه ۲nd F را بزنید و مطمئن شوید ۲nd F روشن است .

دکمه عملکرد دوم

۳٫ دکمه Time setting را بزنید تا به زمان دلخواه خود برسید.

دکمه Time setting

۴٫ دکمه Time Set را بزنید.

دکمه Time Set

نکته :  A.M(پیش از ظهر) و P.M (بعداز ظهر) را کنترل کنید که صحیح باشد.

 

تاخیر در روشن شدن / تنظیم برای خاموش شدن Pre Set Stop) / (Delay Start

 • مطمئن شوید که ساعت روی نمایشگر کنترل از راه دور درست تنظیم شده است.
 • دکمه ۲nd F را فشار دهید.

 • دکمه روشن / خاموش زمان‌سنج را فشار دهید.

دکمه روشن خاموش زمان‌سنج

 • دکمه Time Setting را فشار دهید تا به زمان مورد نظر برسید.

نکته : یکی از چهار گزینه زیر را در حالیکه دستگاه روشن است فعال کنید.

۱٫ زمان‌سنج برای تاخیر در خاموش شدن

زمان‌سنج

۲٫ زمان‌سنج برای تاخیر در روشن شدن

۳٫  زمان‌سنج برای تاخیر در خاموش و روشن شدن

۴٫ زمان‌سنج برای تاخیر در روشن و خاموش شدن

زمان‌سنج تاخیر در روشن و خاموش شدن

 • برای تنظیم زمان انتخاب شده دکمه Timer Set را درحالیکه کنترل از راه دور را به سوی گیرنده گرفته‌اید، فشار دهید.

دکمه Timer Set

برای توقف زمان‌سنج

کنترل کنید که دکمه ۲ndF خاموش باشد.

دکمه Timer Cancel را در حالیکه کنترل از راه دور را به سوی گیرنده گرفته‌اید، فشار دهید. چراغ زمان‌سنج بر روی دستگاه خاموش خواهد شد.

کنترل جریان هوای عمودی(Vertical Airflow Direction Control)

بوسیله کنترل از راه دور می‌توان وزش بالا/پایین (عمودی) هوا را تنظیم نمود.

وزش باد اسپلیت

۱٫ دستگاه را روشن کنید.

۲٫ دکمه Chaos Swing را بزنید تا دمپرها بالا و پایین بروند.

دوباره دکمه Chaos Swing را بزنیدتا دمپرها به صورت عمودی بالا و پایین بروند.

دکمه Chaos Swing

نکته:

 • فقط با کنترل از راه دور جهت وزش عمودی یا افقی را تنظیم کنید و از تنظیم دمپرها با دست خودداری کنید چون به دستگاه آسیب می‌رسد.
 • وقتی دستگاه خاموش است دمپرهای بالا / پایین رونده مانع ورود هوا به سیستم می‌شوند.

برای تنظیم چپ / راست(وزش عمودی) مطمئن شوید که دستگاه خاموش است.

به آرامی دمپرهای عمودی را باز کنید و وزش باد به چپ / راست را با دست تنظیم کنید.

دمپرهای عمودی اسپلیت ال جی

حالت گردش هوا (Air Circulation Mode)

 

در این حالت هوا بدون اینکه سرد یا گرم شود در اتاق جریان می‌یابد.

 

 • دستگاه را روشن کنید
 • در کنترل از راه دور را باز کنید. دکمه Air circulation را بزنید.

در کنترل را ببندید. اینک هر بار که دکمه Indoor Fan Speed Selector را فشار دهید سرعت چرخش هوا از کم به متوسط، زیاد یا کوهستانی تغییر می‌کند.

دکمه Indoor Fan Speed Selector

 

نکته: استفاده از CHAOS Air باعث صرفه‌جویی در مصرف برق و مانع بیش از حد سرد شدن هوا می‌شود.

روشن و خاموش کردن با دست

روشن و خاموش اسپلیت با دست

mohammad cheraghi